Tips


Tips när du gör egna pussel

Pusselbilder:

  • Försök att få motivet i mittentredjedelen av kortet, både i höjdled och i sidled, då ser pusslet bra ut både när man håller iPhonen/iPaden stående och liggande

Ljudinspelning:

  • Försök att hålla inspelningarna så korta som möjligt (de flesta förinspelade bokstavsljud inte längre än 0.2 sekunder)
  • Spela in ljuden i en så tyst miljö som möjligt
  • Blir en inspelning inte bra så går den alltid att göra om

Sortera om pusslen

Appen stödjer att man kan sortera om pusslen så att man kan få en valfri ordning på dem samt sortera in sina egna pussel i de de 3 kategorierna (ljudenliga, icke-ljudenliga och ljudstridiga ord).

För att byta plats på ett pussel och eventuellt byta sida/kategori för ett pussel:

  1. Gå in i “edit” läge så att du kan skapa nya och ändra pusslen.
  2. Tryck och håll ner på ett pussel – då ska det säga “plopp” och pussel-ikonen börjar följa med ditt finger. Det är samma tanke med detta som när man flyttar runt program på hemskärmen.
  3. Flytta pusslet dit du vill och släpp det där – genom att dra pusslet till sidorna av skärmen kan du byta sida/kategori och sortera in pusslen där du själv önskar ha dem.