Instruktioner för att importera pussel


För att importera ett egentillverkat pussel, dvs en .puz fil, till appen Bokstavspussel kan man göra på två olika sätt:

 • Importera pusslet via e-post
 • Importera pusslet via iTunes fildelning

För att importera ett pussel via e-post

 1. Skicka pusslet till ett e-postkonto vars e-brev du kan läsa på iOS enheten som du vill importera pusslet till
 2. Öppna Mail-appen, och välj brevet med det bifogade pusslet:
 3. Tryck på pusselfilen (i fallet ovan rutan med filen ‘snoe_120112T2155.puz’)
 4. Välj ‘Öppna i ”Bokstavspussel”’
 5. Appen ”Bokstavspussel” öppnas nu och pusslet importeras

För att importera via iTunes fildelning

 1. Öppna iTunes och anslut (trådlöst eller med USB sladd) din iOS enhet med appen ”Bokstavspussel”
 2. Välj iOS enhet
 3. Klicka sedan på ”Program”
 4. Skrolla ner
 5. Klicka på ”Bokstavspussel” under ”Fildelning” och ”Program”
 6. Dra in pusslet/pusslen (.puz filerna) till listan med ”Bokstavspussel dokument”

 7. Öppna appen ”Bokstavspussel på din iOS enhet
 8. Tryck och håll intryckt på ett pussel eller på bakgrunden för att få fler möjligheter
 9. Tryck på mappen i nedre vänstra hörnet, du får då se en lista med alla pussel som finns tillgängliga att importera

 10. Välj vilket pussel du vill importera genom att trycka på det
 11. Det valda pusslet importeras